Monika Szarafińska-Zajdowicz

Radca Prawny

bsolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Radca prawny od 2001 roku. Swoją karierę zawodową zaczynała pracując przez niemal 5 lat dla instytucji finansowych na rynku regulowanym. Przez kolejne 12 lat, do 2012 roku, dyrektor Biura Prawnego giełdowej spółki akcyjnej, aktywnego wykonawcy na rynku zamówień publicznych. Od 2011 roku prowadzi własną kancelarię.

Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w doradztwie w branży IT. Wspierała od strony prawnej szereg wielomilionowych wdrożeń systemów informatycznych, zarówno od strony Dostawcy jak i Klienta.

Posiada również bogate doświadczenie w zakresie zamówień publicznych, w tym reprezentowania wykonawców różnych branż w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi, a także przed Prezesem Urzędu Zamówień Publicznych. Brała udział w tworzeniu międzynarodowych konsorcjów, a także reprezentowała wykonawców w największych w Polsce przetargach dotyczących nowych technologii i własności intelektualnej.

Doradza kompleksowo w procesie przygotowania, uzyskania, realizacji i rozliczenia zamówienia publicznego. Wspiera również od strony prawnej projekty obciążone dużym ryzykiem realizacyjnym, prowadząc mediacje i spory sądowe. Z sukcesem zakończyła ugodami sądowymi spory sądowe dotyczące realizacji projektów informatycznych dla administracji.

Od 1998 roku w praktyce zajmuje się problematyką ochrony danych osobowych, w szczególności w sektorze finansowym i zabezpieczeniu ich przetwarzania w związku z projektami informatycznymi.

Szkoleniowiec i autor publikacji związanych z zamówieniami publicznymi i ochroną danych osobowych.