Marzena Kwaczyńska

Radca Prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie kierunek Administracja Publiczna, Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Kierunek Prawo, Uniwersytetu Warszawskiego Podyplomowych Studiów Prawa Spółek, Podyplomowych Studiów Prawa Własności Intelektualnej. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Karierę zawodową zaczynała na początku lat 90-tych w międzynarodowej korporacji diagnostycznej. Kolejne doświadczenie zawodowe, od 1998 roku zdobywała w spółce publicznej o profilu informatycznych, w latach 2012 – 2016 pracowała dla renomowanej warszawskiej kancelarii prawnej.

W trakcie swojej kariery zawodowej koncentrowała się na kompleksowej obsłudze spółek kapitałowych, w tym spółek publicznych w zakresie obsługi spółki w zakresie jej działalności biznesowej, obsługi korporacyjnej, organów spółek (zarządu, rady nadzorczej, i walnego zgromadzenia), doradzała i była odpowiedzialna za wykonywanie obowiązków informacyjnych spółek giełdowych.

Doradzała i negocjowała wielomilionowe kontrakty z klientami z sektora informatycznego, zdrowie, telekomunikacyjnego, przemysłowego, energetycznego i budowlanego.

Specjalizuje się w prawie kontraktów handlowych w szczególności w obszarze nowych technologii, zagadnień prawno-autorskich, ochrony danych osobowych i informacji poufnych przetwarzanych w sieci. Świadczy pomoc prawną w zakresie kompleksowego doradztwa z zakresu prawa pracy, wspiera strony w rozwiązywaniu zaistniałych sporów.

Zaangażowana w działalność charytatywną. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera organizację La Strada – Fundację Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu, świadcząc na jej rzecz bieżącą pomoc prawną.