SN o zamówieniach publicznych

Wadium podlegało zatrzymaniu na podstawie art. 46 ust. 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych także wtedy, gdy wykonawca w odpowiedzi na wezwanie złożył dokumenty lub oświadczenia, ale z ich treści nie wynikało potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy – stwierdził w dniu 22 czerwca 2017 roku Sąd Najwyższy udzielając odpowiedzi na zagadnienie prawne skierowane przez Sąd Apelacyjny (III CZP 27/17). Stanowisko to potwierdza linię prezentowaną wcześniej w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 27 listopada 2014 r. (IV CSK 115/14), w którym wyrażony został pogląd, iż zwrot wadium jest możliwy tylko wtedy, gdy ustalone zostanie, że wykonawcy nie można postawić zarzutu jakiegokolwiek zaniedbania przewidzianego z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp.