Prawo własności intelektualnej

  • przygotowanie, negocjowanie, audyt umów z zakresu praw autorskich,
  • pomoc w zakresie regulacji prawnych z zakresu programów komputerowych, baz danych,
  • pomoc prawna w zakresie umów o wykonanie projektów architektonicznych,
  • wsparcie w organizacji internetowej sieci sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • analiza zasobów własności intelektualnej w przedsiębiorstwie (utwory pracownicze, umowy prawno-autorskie) w celu zabezpieczenia praw przedsiębiorcy,
  • współpraca z rzecznikiem patentowym w zakresie ochrony znaków towarowych oraz ich rejestracji a także postępowań w przypadku naruszenia prawa ze znaku towarowego.
Potrzebujesz wsparcia w tej dziedzinie?
Skontaktuj się z nami!