Prawo pracy

  • doradztwo bieżące w zakresie problemów prawnych pracowników i pracodawców,
  • doradztwo przy nawiązywaniu stosunków pracy, w tym sporządzanie umów o pracę, o zakazie konkurencji (w czasie trwania stosunku pracy, po ustaniu stosunku pracy), kontraktów menadżerskich,
  • przygotowywanie, opiniowanie regulaminów pracy, wynagrodzeń itd.,
  • doradztwo w zakresie zmiany lub rozwiązywania umów o pracę, kontraktów menedżerskich, przygotowywanie, opiniowanie oświadczeń o rozwiązaniu umowy o pracę (za wypowiedzeniem, ze skróconym okresem wypowiedzenia, bez wypowiedzenia), wypowiedzenie warunków umowy pracę,
  • reprezentacja w sporach pracowniczych.
Potrzebujesz wsparcia w tej dziedzinie?
Skontaktuj się z nami!