Postępowania ugodowe, sądowe i arbitrażowe, uzgodnienia pozasądowe

  • obsługa sporów związanych z nienależytym wykonaniem lub niewykonaniem umów z zakresu IT, naruszeniem praw autorskich,
  • negocjacje umów oraz wsparcie prawne w rozwiązywaniu pojawiających się problemów prawnych w projektach realizowanych w rygorze zamówień publicznych, w szczególności z uwzględnieniem problemów interpretacyjnych w zakresie treści umów z uwzględnieniem specyfiki rynku zamówień publicznych,
  • wsparcie projektów poprzez udział w charakterze członka lub doradcy w komitetach sterujących lub innych władzach zarządzających projektem,
  • wsparcie w procesie zmian umowy (również w sprawie zamówienia publicznego),
  • negocjacje i mediacje sądowe oraz pozasądowe dotyczące realizacji i rozliczeń umów w sprawie zamówienia publicznego,
  • reprezentacja w sporach cywilnych, pracowniczych i gospodarczych przed sądami wszelkiej instancji.
Potrzebujesz wsparcia w tej dziedzinie?
Skontaktuj się z nami!