Ochrona danych osobowych

  • kompleksowe przygotowanie organizacji do wymogów nowego Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), w tym audyt organizacji w zakresie ochrony danych osobowych pod kątem wymogów RODO, wdrożenia wyników audytu, bieżące wsparcie powdrożeniowe w zakresie procesu ochrony danych osobowych w organizacji,
  • doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych, w tym w ramach projektów IT,
  • przygotowywanie i negocjacje umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,
  • wsparcie prawne ABI Klienta,
  • audyt podmiotu w zakresie wypełnienia obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych przez ustawę o ochronie danych osobowych, w tym podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych,
  • identyfikacja konieczności rejestracji zbioru danych osobowych oraz wsparcie prawne i formalne w procesie zgłoszenia i rejestracji zbioru w GIODO,
  • audyt zawartych umów pod kątem ich zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych,
  • przygotowanie kompleksowej, profesjonalnej dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych, min. Regulaminów, upoważnień, ewidencji,
  • reprezentacja przed GIODO w przypadku kontroli oraz w przypadku postępowań administracyjnych przed GIODO, reprezentacja przez sądem w przypadku postępowania sądowych,
  • szkolenia w zakresie danych osobowych w tematyce wskazanej przez Klienta, w tym szkolenia z nowych przepisów Rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
Potrzebujesz wsparcia w tej dziedzinie?
Skontaktuj się z nami!