Obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych, w tym podmiotów notowanych na GPW


  • obsługa podmiotów gospodarczych tj. opracowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów cywilnych i gospodarczych związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
  • tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (w tym spółek kapitałowych, spółek osobowych/kapitałowych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, fundacji, stowarzyszeń),
  • bieżąca obsługa korporacyjna na wszelkich etapach funkcjonowania podmiotów (wsparcie prawne w przeprowadzaniu zgromadzeń wspólników/akcjonariuszy, procesach podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany umów/statutów spółek i innych podmiotów),
  • reprezentacja podmiotów w postępowaniach rejestrowych,
  • obsługa prawna organów spółek (zarządów, rad nadzorczych).
Potrzebujesz wsparcia w tej dziedzinie?
Skontaktuj się z nami!