SLA LEGAL

Monika Szarafińska - Radca prawny
Mail: mszarafinska@slalegal.pl
Tel. 505434803

Marek Lubieniecki - Radca prawny
Mail: mlubieniecki@slalegal.pl
Tel. 663641333

Marzena Kwaczyńska - Radca prawny
Mail: mkwaczynska@slalegal.pl
Tel. 533159595

Nowy Świat 28/24
00-373 Warszawa

30%